Senaste uppdatering 2020-03-19

Välkommen till vår släktsida

För att komma till släkttavlan klickar du på länken "NARGESI" nedan. Då kommer det upp ett register över alla som finns i databasen. Välj ditt eget namn - eller någon annans - och klicka på namnet. Du får då fram en antavla för den valda personen, som kallas för proband. Du kan sedan följa härkomsten eller finna eventuell maka/make eller barn. Klickar du på någon av fyrkanterna efter namnet kommer du direkt till någon av föräldrarna. Kvinnor är mestadels noterade under sitt flicknamn. Undantag är när jag inte känner till det.
Längst ned på denna sidan finns förklaringar till källhänvisningar.

SENASTE NYHETER
Släkttavlan innehåller f.n. 3103 personer. Sedan förra uppdateringen den 04 oktober 2017 har det endast tillkommit 112 personer. Jag har nämligen ägnat mycket tid åt uppdateringar av befintlig databas. Det har även gått åt en hel del tid att stödja andra.
År 2018 utkom en ny dödbok, som innehöll nästan alla som avlidit i Sverige mellan 1860 och 2017.

Släkttavlan
Släkttavlan omfattar 17 generationer. Äldst är Jep Mårtensen. Jep beräknas vara född under första årtiondet av 1500-talet. Alltså för drygt 500 år sedan. Emma, Theo, Vincent, Alexander, Charlie, Carl, Rasmus, Gottfrid, Edvard och Mimmi kan då spåra sina anor till slutet av medeltiden. För Emma, Theo, Vincent, Alexander , Charlie, Gottfrid och Edvard är det deras morfars farfars farfars farmors morfars farfars farmors farfar och för Carl, Rasmus och Mimmi är det deras farfars farfars farfars farmors morfars farfars farmors farfar!. Underlaget har jag till största delen fått av Ulla "Inka" Eriksson. Inka avled 2018 nära 90 år gammal.

Biografi
Återigen vill jag påminna om behovet behovet av att du skickar in en biografi om dig själv och/eller dina närmaste. Det skulle avsevärt höja det kulturella värdet av släkttavlan. Du behöver bara skriva några rader. Men tag gärna inspiration av Ulla "Inka" Eriksson memoarer eller varför inte Agneta Iveslätts sammanställningar. Hennes farfars farbror Johannes Andersson, 1846-1893, hade en brokigt bakgrund som tjuv innan han stadgade sig och fick barn. Han blev sedan sjöman men ramlade ner från masten och drunknade utanför Brasilien.
Hennes farmors farmors mor, Sara Samuelsdotter, levde 1789-1879 (90 år) nära och i Nya varvet i Göteborg. 1834 dog hennes man Anders Olsson i Sveriges första och värsta koleraepidemi. Agneta har här med utgångspunkt från bouppteckningen ingående med lite fantasi beskrivit hennes ägodelar och tankar på just bouppteckningsdagen. Hon gifte sedan om sig men förrättningsmannen. Tag gärna del av dessas biografier!

Rättelser
Jag tar tacksamt emot alla nya uppgifter och rättelser. Risken för fel är stor eftersom många uppgifter bygger på andra eller tredje handsinformation. Har du inte möjlighet att skanna eller skicka digitalbilder kan du skicka dem till mig så kopierar jag och skickar tillbaka originalet till dig.
Porträtt skall helst vara från åldern 25-40 år där så är möjligt.

Du kommer alltså till släkttavlan genom att klicka på: 

 NARGESI

Åberg
Äldst funna släktingar är hammarsmeden Per Schultz i Byarum(F) 1633-1676 och hans hustru Karin Göransdotter 1612(?)-1702.

 

Harald Blåtand

Vi är släkt med Harald blåtand eller vad tror du?
Harald Blåtand, död 986 eller 987, dansk kung, son till Gorm den gamle. Harald Blåtand styrde, möjligen till en början som faderns medregent, ett rike med centrum i Jelling i Jylland. Ett politiskt beroende av Otto I (den store) i Tyskland bidrog troligen till hans övergång till kristendomen mellan 953 och 965. Harald Blåtand utsträckte efter hand sitt välde, så att det på 970-talet omfattade också östra Danmark och delar av Norge. Ca 983 lyckades han erövra landet kring Hedeby och kunde tydligen göra sig oberoende av kejsaren. Harald Blåtand kunde sedan i den stora Jellingstenens runinskrift förkunna, att han "vann sig hela Danmark och Norge och gjorde danerna kristna". Till sist utbröt dock ett uppror, lett av sonen Sven Tveskägg och i källorna skildrat som en kamp mellan kristen och hednisk tro. Sven segrade, medan Harald Blåtand flydde sårad till sin vikingaborg Jomsborg, där han kort efteråt dog. (Nationalencyklopedin.)
Släktbanden till Harald Blåtand hittar du här. Blåtand.  Det upp till var och en att bedöma sannolikheten för släktskapet. Sökvägen har jag fått via Fredrik Salomonsson och databasen Disbyt, som innehåller över 26 miljoner poster.

Konst
Det finns nu några bilder på konstverk som begåvade släktingar har åstadkommit. Nästan alla är i min ägo varför jag ser fram emot bidrag från er betraktare!

Anders Gustaf Edvard Åberg
Min morfars farbror Anders Gustaf Edvard Åberg levde 1855-1890. Hans liv var inte helt okomplicerat utan han tillbringade många år i straffarbete för bl.a. stöld och misshandel. Att fängelsevistelse på den tiden inte var någon sinekur framgår med all tydlighet av två fotografier, tagna med nio års mellanrum, som visar ett snabbt åldrande. Du hittar kopior av två frigivningsattester på hans personliga sida. Sök i personregistret.
Anders' fars liv hade också sina bottenlägen. Smeden Carl Johan Åberg straffades 1863 för 3:e resan stöld och sattes på Citadellet i Landskrona. Weinge kommun tog då hand om hans fyra barn eftersom modern avlidit i lungsot 1860. 1874 tog Carl Johan sitt eget liv i Landskrona genom att skjuta sig i munnen.

Johan Nilsson
Inka har skickat en bild, sannolikt från 1897, som visar min farfars far, mjölnare Johan Nilsson och Anna Persdotters sex äldsta barn. Bilden hittar du på Johans och Annas personliga sidor.

Några efterlysningar:
Åberg:
Bland pappren efter Olle Åberg fann jag en notering med Agnes karakteristiska handstil om en viss Karin Åberg som levde 1876-1877. Jag tolkade att hon var äldre syster till Gottfrid Åberg (1878-1963). Jag kan emellertid inte finna henne i kyrkoböckerna. Däremot hittade jag två andra syskon till Gottfrid: Johanna född och död 1872 och Johan född och död 1873. Om du har några uppgifter om Karin ber jag dig informera mig.

J
ohansson: På väggen i Fridhem fanns ett skolfoto med bl.a. Ingrid Johansson f. Nilsson (1885-1968). Jag skulle gärna vilja ha en kopia av detta.
Jag är även intresserad av ett annat foto som visar Ingrids far, folkskolläraren Rasmus Nilsson (1842-1903) på trappan till Everöds skola.

Vem är det på bilden?  Underliggande bild från Sälshögs mölla är från början av 1900-talet. Jag fann den bland min fars tillhörigheter. Jag har med hjälp av ett foto identifierat tredje personen från vänster som min farfars mor, Anna Persdotter (1860-1918). Det är sannolikt att de övriga personerna är från vänster: farfar Nils Johansson (1885-1957), farfars far Johan Nilsson (1855-1910) och längst t.h. farmor Ingrid Rasmusdotter (1885-1968). Jag vore tacksam om någon kan konfirmera eller dementera.
Hela bilden:    Hela
Närbild:          Nära 

Nya uppgifter
Har du nya uppgifter? Skicka dem i så fall via kontakt eller via e-post till lennart,isegran.klihb@tele2.se.

Exempel på uppgifter

biografi

utbildning

foton

porträtt

bröllopsfoto

bostäder

gravsten

konst

giftermål

ögonfärg

kuriosa

släktingar

yrke

födelsedag

dödsdag

dopdag

faddrar

dödsorsak

etc.

 

 

Släktskap
I olika landsdelar förekommer skilda benämningar på släktskap. I förekommande fall avvänder jag den benämning som är vanligast i södra Sverige.

 

Generation

Benämning

Benämning

Gotland

Norrland, bla. i Tornedalen

Finland

Blekinge, Skåne, Halland

1:a generation

Syskon

Syskon

Syskon

Syskon

Syskon

Syskon

2:a generation

Kusin

Tvåmänning

Kusin

Kusin

Kusin

Kusin

3:e generation

Syssling

Tremänning

A-kusin

Andrakusin

Småkusin

Nästkusin

4:e generation

Brylling

Fyrmänning

B-kusin

Tredjekusin

 

 

5:e generation

Pyssling

Femmänning

C-kusin

Fjärdekusin

 

 

 

Två personer är dubbelkusiner om de är kusiner både på mors- och farssidan, vilket innebär att den ena personens båda föräldrar är syskon till var sin av den andres föräldrar. Dubbelkusiner har 100 procent gemensamma förfäder sånär som på två personer i respektive antavla - föräldrarna.
Ifall föräldrarna är halvsyskon kan kusinerna kallas halvkusiner.
I många dialekter betyder kusin endast släkting och beskriver inte närmare vilken typ av släktskap det rör sig om. Vanligen beskrivande yngre släkting.
Kusinbarn är barn till kusin. En förälders kusinbarn är ens egen syssling eller tremänning eller A-kusin eller andrakusin eller småkusin eller nästkusin.

 Källor
På varje sida finns längst ned angivet från vilka källor jag hämtat uppgifterna. I bland har det varit nödvändigt att även ange källor i löpande text. De är då omgiven av hakparenteser []. Tyvärr är källhänvisningarna inte helt konsekventa, men jag försöker uniformera dem efter hand.
Här följer uppgifter om förkortningar och förklaringar.

Förkortning

Förklaring

Förkortning

Förklaring

Förkortning

Förklaring

AD

AID:

Arkiv Digital,

Nummer i AD,

FB

Församlingsbok. Kyrkobok efter 1896

JAA Lempiäinens sammanställning

Johan Lempiänens släktkrönika

Begr i S (1.00), (2.00)

Begravda i Sverige

FD, Fdb

Födelse- och dödbok

Kerstin Edvinsson

Kerstin Edvinssons släktsammanställning

Bild ID

Bildidentitet i Svar

Förfäder från Färs

Släkthistoria av Sven Johan Nilsson

Långaryd

Pär Anderssons Långarydssläkten

Birthday.se

Databas över bosatta i Sverige

Genline

Databas på nätet

SBF 1880, 1890, 1900, 1910, 1930, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990

Sveriges befolkning olika år

DB

Dödbok

GID

Sidbeteckning i Genline

SCB

Statistiska Centralbyrån

Edna Karlsson

Personliga uppgifter

Hfl, HFL

Husförhörslängd. Kyrkoböcker före 1895

SDB 1947-2003, 1947-2006, 1901-2009, 1901-2013, 1860-2017

Sveriges Dödbok. Avlidna personer.

Egen (LI)

Egen kännedom

Hitta

Telefonkatalog på nätet

Svar

Riksarkivet

Egen kännedom (LI)

Egen kännedom

In, Flyttl, IoU

In och/eller Utflyttningslängd

Disbyt NN m99999

Uppgifter från annan forskare, som publicerat sina resultat på Disbyt. NN=namn. 99999=medlemsnr i DIS.

Emibas

Emigrantdatabas

Inka

"Inka" Jönssons släktsammanställning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart

Lennart Isegran, Ekedalsvägen 1, 51736 Bollebygd. Tel. 033-28 57 58. Mobil: 070-788 07 46.